Thuiswerk en belasting
Veel thuiswerkers staan er niet bij stil dat er over de inkomsten die zij verkrijgen via thuiswerk belasting betaald dient te worden. Zelfs over een klein bedrag dient dit te gebeuren; je hebt nooit vrijstelling van belasting voor inkomsten via thuiswerk. Je moet dus al je inkomsten opgeven aan de belastingdienst.

Hoeveel belasting je daar uiteindelijk over moet betalen is afhankelijk van een aantal factoren:
– het aantal gewerkte uren
– de totale inkomsten
– het inkomen van je eventuele partner
– je eigen vermogen

Op basis van deze gegevens bepaalt de Belastingdienst hoeveel belasting je over jouw inkomsten via thuiswerk moet betalen. Je krijgt bij je belastingaangifte te zien wat je totale inkomen voor de belasting is en daarover wordt de belasting berekent. Hoeveel je dan exact moet betalen hangt nog weer af van de belastingschaal waarin je zit. Om loonheffing hoef je je niet druk te maken. Die is op thuiswerk niet van toepassing.